Tadeusz (Ted) Matkowski
Puma Press od początku swojego istnienia zajmowała się publikacją i drukiem książek, albumów, kalendarzy, plakatów i pocztówek.
W publikacji książek Puma Press specjalizowała się w tzw. self publishing - w produkcji książek w małym nakładzie na zlecenie ich autorów. Nasza działalność wydawnicza i drukarska nie ograniczała się tylko do rynku australijskiego. Wiele naszych książek trafiło na rynki europejskie w tym również do Polski. Na rynek polski trafłla też seria naszych pocztówek papieskich autorstwa Tadeusza Matkowskiego. Wydaliśmy również serię widokówek australijskich autorstwa Tadeusza Matkowskiego i Tadeusza Janocińskiego znaną na rynku australijskim pod nazwą "Face of Australia Postcards".

W roku 2002 miała miejsce reorganizacja firmy Puma Press. Od tego czasu koncentrowaliśmy się głównie na dzialalności wydawniczej i i prasowo-fotograficznej. Zarówno z naszego bogatego archiwum fotograficznego jak też z aktualnych materiałów prasowych korzystają gazety i czasopisma w Australii, Europie i USA. W roku 2005 w wyniku reorganizacji powstała firma PUMA MEDIA w której skład weszły: PUMA PRESS i PUMA FILM.

Ponizej przedstawiamy kilka przykładów naszych publikacji książkowych.