Tadeusz(Ted) Matkowski

Nagroda Złotego KanguraO nagrodzie Złotego Kangura wypowiadają się australijscy filmowcy - członkowie Jury nagrody Złotego Kangura na 37 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w roku 2012 - producent Rod Freedman i reżyserka Sophia Turkiewicz. Złotego Kangura otzymał wówczas reżyser Piotr Trzaskalski za film "Mój rower"

 

O nagrodzie Złotego Kangura:
Nagroda ZŁOTEGO KANGURAS przyznawana jest na Festwialu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przez Australijskie Jury.
wNagroda ZŁOTEGO KANGURA jest nagrodą australijskich dystrybutorów filmowych i nie jest nagrodą polonijną.
w
Do nagrody ZŁOTY KANGUR kandydować mogą jedynie filmy biorące udział w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
w
W zależności od decyzji Australijskiego Jury nagroda ZŁOTEGO KANGURA może byc:
w Nagrodą dla producenta - za najlepszy film albo;
w Nagrodą dla reżysera - za najlepszy film albo;
w Nagrodą dla aktora lub aktorki - za najlepszą rolę aktorską albo;
w Nagrodą dla scenarzysty - za najlepszy scenariusz filmowy albo;
w Nagrodą dla kompozytora - za najlepszą muzykę filmową.
w
Zwycięzca nagrody ZŁOTY KANGUR otrzymuje na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dyplom przyznania nagrody i statuetkę ZŁOTEGO KANGURA.
w
Nagroda ZŁOTY KANGUR oprócz dyplomu i statuetki Złotego Kangura obejmuje zaproszenie laureata nagrody na australijską prezentację filmu w kilku miastach Australii. Fundator nagrody - pokrywa wszystkie koszty podróży i zakwaterowania (dla 1 osoby) związane z podróżą do Australii m.in. powrotny bilet lotniczy do Australii, wszystkie koszty biletów lotniczych i przejazdów krajowych w Australii oraz koszty hoteli.
w
Ta część nagrody ważna jest przez rok od dnia zakończenia festiwalu. Niewykorzystane - nie z winy fundatora - zaproszenie traci po tym terminie swoją ważność. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody ZŁOTEGO KANGURA zawarte są w odrębnym regulaminie.
Celem nagrody jest popularyzacja polskiego kina w Australii, inicjowanie i ułatwianie wzajemnych kontaktów polskiego i australijskiego środowiska filmowego oraz współpracy produkcyjnej polskich i australijskich twórców filmowych Jury: Członkowie Australijskiego Jury nominowani są przez Tadeusza Matkowskiego - inicjatora i dotychczaasowego fundatora nagrody ZŁOTY KANGUR.

Dotychczasowi laureaci nagrody Złotego Kangura:

Agnieszka Holland

Reżyserka - za film "Obywatel Jones" (Mr. Jones)
prezentowany na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni w r. 2019

Paweł Pawlikowski
Reżyser za film "ZImna wojna" prezentowany na 43 Festiwalu Polskich Filmów fabularnych w Gdyni w r. 2018.

Jakub Gierszał
Jakub Gierszał Aktor - otrzymał Złotego Kangura w roku 2017 za wspaniałe aktorstwo w czterech filmach prezentowanych podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W filmach: "Najlepszy","Zgoda", "Pokot" i "Pomiędzy słowami".

Jan P. Matuszyński
Jan P. Matuszyński ,reżyser otrzymał Złotego Kangura w roku 2016 za film "Ostatnia rodzina" prezentowany na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Włodzimierz Niderhaus
Włodzimierz Niderhaus, producent otrzymał Złotego Kangura w roku 2015 za filmy prezentowane na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Za filmy: "Karbala" w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, "Panie Dulskie" w reżyserii Filipa Bajona, "Córki Dancingu" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej i "Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" w reżyserii Janusza Majewskiego.

Jerzy Stuhr
Aktor, reżyser, scenarzysta - za film Obywatel, prezentowany na 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Piotr Trzaskalski

Reżyser - za film "Mój rower", prezentowanym na 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wypowiedź Piotra Trzaskalskiego adresowana do widzów filmu Mój rower w Melbourne

Agata Kulesza
Aktorka - za główną rolę kobiecą w filmie "Róża", prezentowanym na 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wręczenie nagrody. Wręczenie nagrody

Wypowiedź Agaty Kuleszy adresowana do widzów filmu RÓŻA w Melbourne filmu

Włodzimierz Niderhaus
Włodzimierz Niderhaus
, producent otrzymał Złotego Kangura w roku 2010 za film "Różyczka" w reżyserii Jana Kidawy-Błońskieg na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jacek Borcuch
Jacek Borcuch r
eżyser otrzymał Złotego Kangura w roku 2009 za film "Wszystko co kocham", na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Borys Szyc
Borys Szyc aktor otrzymał Złotego Kangura za wybitną osobowość ekranową we wszystkich filmach z jego udziałem, prezentowanych na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jan Nowicki
Jan Nowicki aktor otrzymał Złotego Kangura w roku 2008 - na 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za głowną rolę męską w filmie "Jeszcze nie wieczór", w reżyserii Jacka Bławuta
Wypowiedź Jana Nowickiego dresowana do widzów w Melbourne filmu "Jeszcze nie wieczór"

Jacek Bławut
Jacek Bławut reżyser otrzymał Złotego Kangura w roku 2008 na 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "Jeszcze nie wieczór".